"Jeg skulle samle et band - og valgte at samle dem jeg gerne ville spille med - det var det vigtigste - så måtte jeg herfra skabe musikken."


(Marilyn Mazur - interview i P1 18/4-2001.)

 

 

Jyderuppedellerne:

 

Velkommen til landsbypedellerne i Jyderup.

Jyderuppedellerne er et projekt under UDVEJ. Projektet har en 2-årig aftale med Jobcenteret i Holbæk. Det har opbakning i Byrådet gennem en principbeslutning fra efteråret 2010.

Projektet har en række samarbejdspartnere uden hvilke intet kunne lade sig gøre. Det drejer sig om Erhvervsforeningen i Jyderup. Jyderuphallen, Jyderup Gymnastik og Idrætsforening med alle deres medlemsorganisationer, det er Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, Billedkunstskolen på Sølyst og endelig Lokalforum i Jyderup.

Jyderuppedellerne servicerer deres samarbejdspartnere. Erhvervsforeningen serviceres gennem deres medlemmer, som gør brug af de ledige som praktikanter.

Ved Hallen er udstationeret et sjak som bistår hallens bestyrer.

På Sølyst er man i gang med at holde rammen tæt og tør, rydde op, gøre rent, male, vaske og passe udearealerne.

I VAK’s lokaler på Teglværksvej er der et sjak i gang på snedkerværkstedet.

Vi mangler endnu arbejdsopgaver fra Idrætsforeningen og Lokalforum.

 

 

Seneste nyheder»

 

Petanque-banen ved Hallen er renset for ukrudt, gravet og revet. Vi ser om vi kan få nogle til at leje en maskine så banen kan blive stampet fast.

 

 

 

Vi har nu 32 deltagere. De er kommet i 4 hold, sidste mandag. d. 28. Alle på hold 1 og hold 2 er i praktik. Vi finder pladser til hold 3 i denne uge.

 

 

 

 

Jyderup Lokalforum har lavet en liste med opgaver pedellerne kan tage fat på.

 

 

 

Jyderup Pedellerne © 2011 • Nyvej 12B, stuen • 4450 Jyderup • Tlf: 51 77 00 14 & 29 47 70 07 • Mail: info@jyderuppedellerne.dk